תחרות מר ישראל ומיס פיטנס – NABBA 2011

תחרות מר ישראל לפיתוח הגוף – NABBA 2010